Business Garden.

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18. 2018.
Autor – projektant generalny: JSK Architecki, Fuksas
Wykonawca: Hochtief Polska

Inwestor: Vastint Polska