Arka Koniecznego.

Brenna. 2018.
Autor – projektant generalny: Robert Koniczny / KWK PROMES
Inwestor: Robert Konieczny